خرید آموزش سازدهنی

آموزش نرم افزاری و تصویری جامع ساز دهنی

راهنمای عملی خرید و آموزش سازدهنی (برای نوازندگان مبتدی)

توسط استاد رضا زیدآبادی

قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوتر ها

نوع دیسک : DVD تعداد دیسک : ۲ متد آموزشی : چند رسانه ای

عناوبن این آموزش ساز دهنی :

آموزش تصویری سازدهنی

۱ . معرفی انواع ساز های دهنی

۲ . تاریخچه و پیشینه ساز

۳ . تئوری موسیقی

۴ . ساز دهنی کروماتیک ۲۴ سوراخه

۵ . معرفی سوراخهای ساز دهنی ۲۴ سوراخه روی خطوط حامل

۶ . نحوه دست گرفتن ساز و استیل نوازندگی

۷ . تمرین فوت و مکش

۸ . اتود شماره یک مربوط به فوت و مکش

۹ . اتود شماره دو سه چهار مربوط به فوت مکش گام و نت سفید

۱۰ . قطعه تولدت مبارک

۱۱ . اتود پنجم

۱۲ . قطعه جینگل بل و سوسو ستارگان

۱۳ . اتود ششم

۱۴ . قطعه والس

۱۵ . اتود هفتم

۱۶ . قطعه مصطفی

۱۷ . معرفی علایم دیزبمل بکار

۱۸ . قطعه گارون گارون

۱۹ . قطعه سوریکو

۲۰ . اتود هشتم

۲۱ . قطعه لادن

۲۲ . قطعه فرفره

۲۳ . قطعه ملوس

۲۴ . آشنایی با نت چنگ

۲۵ . معرفی نت بمل

۲۶ . معرفی ساز دهنی کروماتیک ده سوراخه

۲۷ . قطعه والس محبت

۲۸ . قطعه ستاره آبی

۲۹ . قطعه گل نیلوفر

۳۰ . قطعه والس

۳۱ . آشنایی با نت  خرید آموزش سازدهنی سیاه نقطه دار

۳۲ . قطعه سلطان قلب ها

۳۳ . قطعه رومئو و ژولیت

۳۴ . قطعه پدر خوانده

۳۵ . قطعه گرین اسلیوز

۳۶ . قطعه اسپانیایی

۳۷ . قطعه رشید خان

۳۸ . اجرای زنده